In de wijze waarop het Noodfonds omgaat met informatie en registratie dient de privacy van cliënten en medewerkers 100% gewaarborgd zijn

De behandeling van persoonsgegevens valt onder de Wet op Bescherming Persoonsgegevens. 

Er geldt een geheimhoudingsplicht. Een privacyreglement is aanwezig.

 

<