Doelstelling

  1. De stichting heeft als doel het verlenen van individuele financiële en materiële ondersteuning aan personen die in de gemeente Borne verblijven, die deze ondersteuning nodig hebben en die niet tijdig kunnen ontvangen.
    Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
    Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter(s) of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

  2. De stichting beoogt het algemene nut.

  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.